Sau những ngày xả hơi được về thăm gia đình, ĐT Việt Nam đã hội quân trở lại để chuẩn bị cho VL World Cup 2022 kv Châu Á.

TRỌN BỘ