Đức Hòa đã có mặt đúng lúc rút ngắn tỉ số cho ĐT Futsal Việt Nam.

TRỌN BỘ