Với trường hợp dương tính COVID-19 tại Lai Vung, Đồng Tháp, có 8 người là F1 đã được cách ly tập trung và 118 người là F2 tiếp tục theo dõi cách ly tại nhà. Tỉnh Đồng Tháp tiếp tục truy vết, đưa đi cách ly các trường hợp có nguy cơ cao để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

TRỌN BỘ