Còn tại TP Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp, nhằm tạo diện mạo mới cho đô thị với khách du lịch trong dịp Tết, Ban Quản lý công trình đô thị đã chuẩn bị 2400 giỏ hoa để bố trí 120 giỏ hoa khổng lồ đưa xuống phố

TRỌN BỘ