Ngày 23/5 tới đây, nhân dân cả nước sẽ đi bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tại Đồng Nai, các cấp Công đoàn tỉnh cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền sự kiện chính trị quan trọng này cho công nhân, người lao động ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp. Do đặc thù công việc, hầu hết thời gian làm việc của công nhân là ở trong các nhà xưởng. Thế nên, nhiều người không nắm được các thông tin về bầu cử. Công tác tuyên truyền vì thế là rất cần thiết

TRỌN BỘ