Bên cạnh các nhân viên y tế ngày đêm căng sức chiến đấu với dịch bệnh ở tuyến đầu thì sự góp sức của chính quyền các cấp và người dân những ngày này có ý nghĩa rất quan trọng để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Những chuyến xe cung ứng thực phẩm miễn phí, những gian hàng 0đ hay gian bếp tình thương, hàng loạt những hoạt động đoàn kết, sẻ chia ấm áp tình người vẫn đang hàng ngày hỗ trợ cho cuộc sống người dân vùng tâm dịch, câu chuyện tại tỉnh Đồng Nai - 1 trong số những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

TRỌN BỘ