Ngay từ khi Quỹ Vắc xin phòng chống COVID-19 được Thủ tướng ký thành lập, không chỉ doanh nghiệp, địa phương mà rất nhiều cá nhân, từ thành thị tới nông thôn, đồng bằng đến miền núi, từ doanh nhân đến những người buôn bán nhỏ, cựu chiến binh, người già về hưu, các em nhỏ, học sinh, sinh viên... đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài đều nhiệt tình hưởng ứng và đóng góp vào Quỹ.

TRỌN BỘ