Trong những năm gần đây, 'Đồng khởi mới' là tên gọi của phong trào thi đua ở tỉnh Bến Tre trong xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế. Xuất khẩu Dừa đang góp sức quan trọng để làm nên sự phát triển của địa phương. Ngành dừa Bến Tre đã có một năm vượt khó để đạt chỉ tiêu đề. Với khoảng 180 doanh nghiệp, Bến Tre có hơn 200 sản phẩm dừa xuất đi nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

TRỌN BỘ