Pinto dứt điểm khiến Mạnh Hùng lóng ngóng đá phản lưới nhà.

TRỌN BỘ