Với phương châm 'tuổi tác không phải là vấn đề, dù tuổi cao nhưng vẫn sống có ích cho xã hội', nhiều năm qua, đội xây nhà thiện nguyện ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã hỗ trợ hàng trăm căn nhà cho người nghèo trong và ngoài địa phương. Đội được tập hợp từ những người nông dân chân lấm tay bùn, chung tay xây cất những ngôi nhà cho bà con nghèo.

TRỌN BỘ