Trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, thay vì đi chợ mỗi ngày, đến tận nơi để lựa chọn thực phẩm thì nay người dân ở nhiều nơi đã dần chuyển sang hình thức mua trực tuyến. Tại Đồng Tháp, có một nhóm shipper áo xanh đã tình nguyện đi chợ hộ cho người dân. Ghi nhận tại huyện Cao Lãnh - địa phương hiện đã cho tạm dừng tất cả chợ truyền thống.

TRỌN BỘ