Dù đã có bề dày hàng trăm năm lịch sử, nghề làm chiếu cói ở Nga Sơn, Thanh Hóa đang dần bị thu hẹp, khi mà người tiêu dùng, nhất là ở thành phố, không còn dùng chiếu nữa, mà chủ yếu chỉ dùng ga, đệm. Các hộ làm chiếu nơi đây giờ đang nỗ lực đổi thay, tìm cách chuyển hướng sản xuất để giữ gìn được nghề truyền thống trong cuộc sống hiện đại. Cốt lõi là giữ được sự khác biệt của cói Nga Sơn - đẹp, dai và bền hơn nhiều loại cói khác.

TRỌN BỘ