Có mặt từ những ngày đầu tiên tại tâm dịch Bắc Giang, đoàn công tác đến từ Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương sẵn sàng nhận nhiệm vụ từ sáng đến đêm. Ngày đỉnh điểm, cả đội thực hiện lấy đến trên 23 nghìn mẫu xét nghiệm phục vụ người dân. Họ đã trải qua gần 30 ngày cống hiến cho vùng tâm dịch.

TRỌN BỘ