Báo cáo về Hạnh phúc Thế giới thường niên do Liên hợp quốc công bố tiếp tục ghi danh Phần Lan là quốc gia đứng đầu trong năm thứ 4 liên tiếp. Đóng góp tích cực cho chỉ số này chính là nền giáo dục hạnh phúc. Triết lý, phương pháp giáo dục của đất nước này, hiện đang được nhiều nước trên thế giới đón nhận. Tại Việt Nam, hiệu quả bước đầu từ những mô hình tiên phong đang gợi mở các giải pháp cho các gia đình, các nhà trường trong việc cụ thể hóa chủ trương đổi mới giáo dục của đất nước.

TRỌN BỘ