Nhiều khu vực tại TP. Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách xã hội để tránh lây lan dịch bệnh. Để hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp hàng, tiếp tế, những đội giao hàng đặc biệt được thành lập tại các quận, huyện. Hãy cùng theo chân phóng viên để tìm hiểu về những đội giao hàng đặc biệt này.

TRỌN BỘ