Lê Sơn Hải, xã Quyết Thắng –Thành phố Thái Nguyên từng là sinh viên Học viện Báo chí tuyên truyền. Hải được giới trẻ Thái Nguyên biết đến vì cậu là một thanh niên yêu cây chè và Trà Thái Nguyên vô điều kiện. Suy nghĩ và việc làm của cậu thanh niên 28 tuổi này đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người dân đang sống tại các vùng chè của Thái Nguyên để phát triển mô hình làm chè hữu cơ an toàn và gìn giữ văn hóa truyền thống của quê hương “ Đệ nhất danh Trà”

TRỌN BỘ