Vào thời điểm này, các nhà vườn đang khẩn trương chăm sóc sản phẩm cây trái để phục vụ nhu cầu Tết của người dân. Các sản phẩm trái cây tạo hình như dừa in chữ Phúc - Lộc - Thọ cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện để cho ra những sản phẩm đẹp nhất.

TRỌN BỘ