Một nhóm bạn trẻ ở Hội An và Đà Nẵng tạo ra những chiếc bánh mì có màu sắc và hình ảnh của quốc kỳ, gọi là Bánh mì Tổ quốc. Không chỉ mang thông điệp về lòng yêu nước, những chiếc bánh mì này còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách bằng những hoạt động thiết thực

TRỌN BỘ