Vào những ngày này, tại làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội, có một không gian nghệ thuật sơn mài với chủ đề 1010 con Trâu đã được tạo ra, đem đến trải nghiệm độc đáo, đậm bản sắc Việt.

TRỌN BỘ