Tác động Covid 19, chuỗi cung ứng đứt gãy, thiếu container….hàng loạt nguyên nhân khiến tình hình xuất khẩu những tháng qua của các doanh nghiệp nông sản chững lại.Tuy nhiên Tết Nguyên đán đang là cơ hội để nhiều đơn vị chuyển hướng thị trường trong nước khi nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh.

TRỌN BỘ