Trước phản ứng của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo về bất cập trong việc mở tờ khai hải quan cho hạn ngạch xuất khẩu 400.000 tấn gạo, Hiệp hội lương thực Việt Nam đã gửi công văn tới các hội viên và thương nhân xuất khẩu gạo để tổng hợp ý kiến và nguyện vọng.

TRỌN BỘ