Ngành dệt may Việt Nam đang là ngành dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu và cũng là ngành hiện đứng top 3 thế giới. Thế nhưng thách thức lớn nhất vẫn là việc phụ thuộc nguồn cung nguyên liệu. Giải quyết được bài toán này cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp dệt may có thể bước tiếp trong hành trình nâng cao chuỗi giá trị xuất khẩu.

TRỌN BỘ