Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu nâng mức cảnh báo, cảnh giác phòng chống dịch lên mức cao nhất đối với hoạt động vận tải hành khách, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Bến xe, phương tiện chuyên chở là nơi tập trung đông người và có nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đòi hỏi các doanh nghiệp vận tải khách như xe khách liên tỉnh, phương tiện công cộng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trên xe, nắm rõ lịch trình và danh sách hành khách trong tình huống phát hiện ca nhiễm.

TRỌN BỘ