Tại tâm dịch Bắc Giang, gần 180.000 tấn vải thiều vẫn "nằm" vườn chờ thu hái, tiêu thụ. Thế nhưng tỉnh này đã nói không với từ "giải cứu". Lý do, theo UBND tỉnh Bắc Giang, trên thực tế, sau khi có các tin, bài, phóng sự có từ "giải cứu", giá các mặt hàng nông sản của tỉnh đều giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, thu nhập của người nông dân. Nhìn ở một khía cạnh khác, điều này thể hiện sự quyết tâm của chính quyền, doanh nghiệp, các hợp tác xã trong việc giữ giá trị của quả vải, bảo toàn công sức, thu nhập của người nông dân.

TRỌN BỘ