Vào thời điểm giáp Tết như thế này, không ít các doanh nghiệp đang triển khai nhiều chương trình chung tay cùng các địa phương để hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn nhằm có một cái Tết đầy đủ hơn.

TRỌN BỘ