Nhiều ngành sản xuất lớn tại Việt Nam đang khôi phục lượng đơn hàng, một số doanh nghiệp đã đạt 80-90% đơn hàng như trước dịch. Tuy nhiên trong bối cảnh bình thường mới, nhiều thành tố quan trọng của sản xuất vẫn chưa thể khôi phục về trạng thái bình thường như khó khăn trong tuyển dụng, chi phí tăng do chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng.... đã khiến nhiều doanh nghiệp phải chuyển đổi kế hoạch, tính chiến lược cho phù hợp hơn với giai đoạn mới.

TRỌN BỘ