5 tháng đầu năm, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản nước ta đạt kim ngạch gần 23 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một kết quả đáng ghi nhận, trong khi nhiều ngành hàng khác vẫn đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Chủ động vùng nguyên liệu, chủ động thị trường và chế biến sâu,... là những giải pháp giúp các doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vượt khó trong đại dịch. Đây cũng là cách các doanh nghiệp thực hiện để đáp ứng các đơn hàng đã được đặt từ nay đến cuối năm.

TRỌN BỘ