Với phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) khái niệm “chuyển đổi số” thực sự là thử thách. Số liệu công bố tại Diễn đàn Kinh tế ASEAN lần thứ 27 cho thấy tại Đông Nam Á chỉ có 16% các doanh nghiệp SMEs thực sự triển khai công nghệ số hiệu quả. Tuy nhiên, gần đây với sự phát triển của xu hướng thuê phần mềm, nhiều SMEs đã có cách giải bài toán chuyển đổi số tiết kiệm và đơn giản hơn.

TRỌN BỘ