Theo thống kê, 65% cơ sở chăn nuôi lợn hiện nay ở nước ta có quy mô nhỏ nên theo các chuyên gia, vì chăn nuôi quy mô nhỏ kéo theo đó là những yếu kém về vốn, kĩ thuật, dự đoán cung cầu của thị trường, vì thế khi thị trường có biến động rất dễ bị đổ vỡ. Theo các chuyên gia, việc giảm tỷ lệ hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ là cách tốt nhất để có nền chăn nuôi chuyên nghiệp và bền vững.

TRỌN BỘ