Mặc dù số lượng việc làm cần tuyển dụng đã đạt mức cao kỷ lục ở Mỹ trong thời gian qua, nhưng tỉ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao. Các chuyên gia cho rằng, đại dịch đã gây ra sự cung - cầu trên thị trường lao động, một số ngành chật vật trong việc hút người lao động quay trở lại làm việc.

TRỌN BỘ