Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, GDP của Việt Nam trong năm nay dự kiến tăng trưởng 6,8%. Con số này được Ngân hàng Thế giới đưa ra bởi Việt Nam là một trong những nước hiếm hoi có tăng trưởng dương ở khu vực và trên thế giới trong năm ngoái. Những thành tựu chống dịch COVID-19 đã được ghi nhận thuộc nhóm thành công nhất thế giới, cũng như sức chống chịu và đà tăng trưởng kinh tế dương năm qua trở thành động lực và kỳ vọng cho nhiều doanh nghiệp trong năm mới.

TRỌN BỘ