Theo ông Đậu Anh Tuấn, trưởng nhóm nghiên cứu VCCI về khảo sát 'Đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế - Mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2019' thì sự hài lòng của doanh nghiệp nghiệp năm 2019 là 7,79 điểm, quy ra tỷ lệ phần trăm là 78%, tăng 3% so với năm 2016.

TRỌN BỘ