Tổng vốn đầu tư nước ngoài 9 tháng đầu năm đạt 22,15 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Trên thực tế, hiện nay nhiều doanh nghiệp FDI đã ổn định và tăng tốc sản xuất, kỳ vọng phục hồi và đạt mục tiêu đặt ra từ nay đến cuối năm. Ghi nhận của nhóm phóng viên Bản tin tài chính kinh doanh tại hai tỉnh thành có nhiều doanh nghiệp FDI tại các tỉnh miền Bắc đó là thành phố Hà Nội và Bắc Ninh

TRỌN BỘ