Sau hơn 1 tuần thực hiện chỉ thị 18, số doanh nghiệp hoạt động trở lại của TP.HCM tiếp tục tăng lên. Bằng nhiều cách làm linh hoạt, các doanh nghiệp đã nỗ lực khởi động lại nhà máy, kêu gọi và tạo mọi điều kiện để công nhân trở lại công việc. Mặc dù vẫn còn những khó khăn, nhưng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI kỳ vọng sớm đạt 100% công suất để đón đơn hàng cuối năm. Đây cũng là khí thế để tăng sức bật nền kinh tế thành phố hậu dịch.

TRỌN BỘ