Ngành dịch vụ ăn uống trong nước hay còn gọi là F&B đã ghi nhận tốc độ phục hồi mạnh nhờ chất xúc tác là mở cửa du lịch. Các doanh nghiệp ngành này cũng đang chủ động thay đổi để nắm bắt cơ hội đưa việc kinh doanh về lại mức 100% so với trước dịch bệnh.

TRỌN BỘ