Nhằm ngăn ngừa tình trạng giả xuất khẩu để được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu đầu vào, nghị định 18/2021 đã yêu cầu các doanh nghiệp dệt may phải ứng trước tiền nộp thuế khi nhập khẩu nguyên liệu từ các khu chế xuất trong nước, sau khi xuất khẩu sản phẩm thì sẽ được hoàn lại khoản thuế này. Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng áp dụng đã phát sinh nhiều bất cập, làm tăng gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp.

TRỌN BỘ