Các địa phương như Hải Dương, Sơn La, Bắc Giang đã kịp thời đưa ra kịch bản tiêu thụ nông sản ứng với tình hình mức độ diễn biến của dịch bệnh cả nội địa và xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cũng đã lên phương án, chuẩn bị từ sớm vừa đảm bảo an toàn dịch bệnh, vừa đạt được mục tiêu kinh doanh.

TRỌN BỘ