Theo Lãnh đạo Viện Sức khỏe nghề nghiệp môi trường bộ y tế đây là vụ việc điển hình về vi phạm an toàn vệ sinh lao động tại nhà máy khu công nghiệp. Nếu không xử lý nghiêm và thỏa đáng thì sẽ tạo tiền lệ để các doanh nghiệp coi thường sức khỏe tính mạng của người lao động.

TRỌN BỘ