Bắt đầu từ hôm qua (31/5) Tp. Hồ Chí Minh tiến hành giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, 1 số khu vực thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ. Với phương châm "4 tại chỗ, 3 sẵn sàng", Sở Công thương Tp. Hồ Chí Minh đã bảo đảm cân đối cung-cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trong giai đoạn ứng phó khẩn cấp với dịch COVID-19.

TRỌN BỘ