Có một lớp học, mà ở đó các em không gọi là cô giáo mà là bà giáo. Ở cái tuổi nghỉ ngơi, nhưng hàng ngày bà vẫn dạy học miễn phí cho các em nhỏ ở xã Quang Minh - Hiệp Hòa - Bắc Giang.

TRỌN BỘ