"Đau chứ, nhưng nếu là mình không phải là anh cơ, chứ không người anh nào lại tranh giành cơ hội của em mình cả". Đó là lời của chàng trai Hoàng Đình Hanh - người đã quyết định tiếp tục chịu đựng đau đớn để nhường cơ hội chữa bệnh cho em.

TRỌN BỘ