SEA Games 31 đang đến gần và lúc này các đội tuyển đang gấp rút chuẩn bị lực lượng nhằm sớm sẵn sàng về mặt chuyên môn cho đại hội tới. Trong đó, sự chú ý sẽ hướng về các môn thể thao Olympic, những môn mà chúng ta đặt mục tiêu cải thiện thành tích.

TRỌN BỘ