Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos hôm nay sẽ khai mạc, không phải tại thị trấn Davos của Thuỵ sĩ như mọi năm, mà là dưới hình thức trực tuyến. Trong 6 ngày, lãnh đạo một số quốc gia và đại diện cho các tập đoàn đa quốc gia sẽ đưa ra quan điểm về về hợp tác kinh tế đa phương và những vấn đề của nền kinh tế thế giới trong lúc này.

TRỌN BỘ