Quốc hội Mỹ rạng sáng nay theo giờ Việt Nam đã phải tạm dừng quá trình kiểm phiếu đại cử tri để xác nhận ai là Tổng thống Mỹ trong 4 năm tới, sau khi những người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump vượt hàng rào an ninh và phá cửa tràn vào phòng họp Quốc hội. Một diến biến bất ngờ và chưa từng xảy ra trong lịch sử nước Mỹ. Lệnh giới nghiêm cũng đã được ban bố tại Thủ đô Washington DC. Trong khi đó cuộc bỏ phiếu quyết định Đảng nào nắm giữ Thượng viện Mỹ cũng chưa ngã ngũ.

TRỌN BỘ