Quý vị có thấy dáng điệu này quen không? Liệu biên tập viên Việt Hoàng đang gọi cho ai vậy? Đừng bỏ qua mục điểm tuần nếu quý vị quan tâm đến bóng đá, và cả các sự kiện nổi bật khác trong tuần

TRỌN BỘ