Có tên trên bản đồ du lịch từ năm 2013 và được thiên nhiên ưu đãi rất nhiều cho phát triển du lịch, tuy nhiên điểm du lịch Sin Suối Hồ - Lai Châu vẫn chưa thu hút được nhiều du khách. Năm 2015, điểm du lịch này được công nhận bản du lịch cộng đồng. Và sau 4 năm, với quyết tâm của những người tiên phong và cách làm du lịch rất mới, rất riêng của đồng bào dân tộc Mông mà du lịch Sin Suối Hồ đã lập nên những kỳ tích đáng nể. Tư duy làm du lịch ở vùng biên cương này được đánh giá là bắt kịp với xu hướng phát triển du lịch không chỉ của Việt Nam mà cả trên thế giới.

TRỌN BỘ