Việc thu hoạch lúa hiện nay đang bước vào những ngày cuối cùng. Về mặt thị trường, lương thực là hàng hóa thiết yếu nên dù dịch bệnh căng thẳng, xuất khẩu gạo vẫn có đơn hàng, tuy nhiên hoạt động xuất khẩu gạo đang rất khó khăn, chi phí thuê container cao, các cảng hoạt động cầm chừng, thậm chí đã dừng hoạt động khiến lượng gạo bị ùn ứ.

TRỌN BỘ