Vắng người, lại thêm việc tận dụng được nguồn nước từ dưới sông cầu An Hạ để bơm vào bụng từng con chó, đây là địa điểm hàng chục lái buôn chở chó kéo về tụ tập.

TRỌN BỘ