Giá đất tăng không có biên độ sẽ đẩy giá thuê đất tăng "thụ động", đánh mất lợi thế của Việt Nam trong thu hút chuỗi cung ứng toàn cầu. Thưởng Tết trong năm 2021 sẽ khó khăn hơn so với nhiều năm trước đây, khả năng để có tiền thưởng cao hơn năm 2020 cũng là "rất khó". Một số doanh nghiệp trong nước đề nghị Ngân hàng Nhà nước sớm nghiên cứu cấp phép mô hình ngân hàng ảo để doanh nghiệp nội không bị chậm chân.

TRỌN BỘ