Một số thông tin đáng chú ý trên báo chí sáng nay: Trên trang Thời báo Kinh tế Sài Gòn, hiện đang có tới khoảng 100 công ty cho vay ngang hàng tại Việt Nam, được sở hữu bởi các nhà đầu tư nước ngoài, gây áp lực cho cơ quan quản lý. Công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ tài chính, luôn khiến cả người quản lý và người thực thi phải thận trọng - nội dung trên tờ Đầu tư. Thông tin định danh khách hàng điện tử của các ngân hàng không liên kết với nhau, dẫn tới khó phát hiện gian lận và lãng phí nguồn lực.

TRỌN BỘ